wirksam
efficace en tant que moyen efficacement
effective efficient effectively, efficiently
eficaz que produz efeito eficazmente
dëse Pudder ass e wierksaamt Mëttel géint Seejomessen
de Misär an der Welt misst méi wierksam bekämpft ginn
effikass
wierksam
effikass