Wierkstoffer
Wirkstoff
substance active
active substance active agent
substância ativa
an där Pëll si just zwee Milligramm vun deem Wierkstoff