kee Pluriel
VEREELZT
Werktag
jour ouvrable
workday
dia útil
ech dinn dach op engem Wierteg keng Krawatt un!
Aarbechtsdag
Schaffdag
VEREELZT
Wierteg
Aarbechtsdag
Schaffdag