werktags unter der Woche
en semaine
on workdays during the week
durante a semana
wiertes riichten ech de Wecker an de Weekend schlofen ech mech aus