Wiewer
Weber
tisseur tisserand
weaver
tecelão tecedor
de Wiewer verschafft de Fluess zu Léngent