Wiewereien
Wiewereie
Weberei Betrieb
(atelier de) tissage
weaving mill
(oficina de) tecelagem
am Buch gëtt erkläert, wéi fréier an de Wiewereie geschafft gouf