Wiselen
Wisele
Wiesel
belette
weasel
doninha
mäi Papp huet schonn e puermol e Wisel an eisem Gaart gesinn
hien ass flénk ewéi e Wisel