Wiseschneppen
Wiseschneppe
Limosa limosa
Uferschnepfe
barge à queue noire
black-tailed godwit
maçarico-de-bico-direito
wéi laang bréien d' Wiseschneppen 1 ? 1