Wisen
Wise
Wiese
pré prairie
meadow field
prado
de Bauer huet schonn de Moie fréi seng Wiss geméit
an deene Wise fënnt ee masseweis Champignonen
eis Kanner spillen am léifste ronderëm d' Haus 1 an der Wiss eis Kanner spillen am léifste ronderëm d' Haus 1 um Wues