Witzen
Witze
Witzer
Witz Geschichte
blague plaisanterie histoire pour rire
joke wisecrack
piada anedota
verziel emol e Witz ! 1
ech hu mech krank iwwer säi Witz gelaacht
dengem Kolleeg seng Witzer hu wierklech keen Niveau
gëff dech mat deene bëllege Witzen ! 1
wéi se ugefaangen hunn, knaschteg Witzer ze zielen, sinn ech heemgaangen
ech hunn dat am Witz gesot! dat, wat ech gesot hunn, ass net eescht gemengt!
ouni Witz ! 1 dat ass esou, wéi ech et soen!
dem neie President seng Pressekonferenz war een eenzege Witz ! 1 dem neie President seng Pressekonferenz war lächerlech!
dat ass hoffentlech e schlechte Witz ech hoffen, datt dat net wouer ass