wo- vertritt ein Indefinitpronomen, ein Nomen oder einen Satz
... quoi représente un pronom indéfini, un nom ou une phrase
what ... representing an indefinite pronoun, a noun or a sentence
... que representa um pronome indefinido, um nome ou uma oração
ech weess näischt, wou mat 1 ech deem eng Freed kéint maachen
wou rop 1 stäips de deng Aussoen?
wou duerch 1 sinn esou vill Leit aarbechtslos ginn?
well et fir d' Hochzäit 1 keen Dresscode gëtt, weess een net genee, wou no 1 een sech soll riichten
et gëtt villes am Liewen, wou fir 1 ee kann dankbar sinn