1
woher von welchem Ort
d'où de quel endroit
from where where ... from from what place, from what occasion
de onde donde de que lugar
ech kennen dee Mann, awer ech weess net méi wouhier
vu wou
2
woher wovon
d'où suite à quoi
from where where ... from from what cause
donde por que razão
ech froe mech, wouhier ech dee schlëmmen Houscht hunn
wouhier kënnt dee battere Geschmaach an denger Zooss?
vu wat
1
wouhier
vu wou
2
wouhier
vu wat