kee Pluriel
Wohlstand
prospérité bien-être (matériel) aisance
prosperity affluence
prosperidade bem-estar (material)
vill Leit betruechten den aktuelle Wuelstand als normal
meng Elteren hunn et an hirem Liewen zu engem gewëssene Wuelstand bruecht
Prosperitéit