Wuerentransporter
Gütertransport
transport de marchandises (transport de) fret
goods transport freight transport
transporte de mercadorias
déi zwou Eisebunnen hunn sech am Wuerentransport zesummegedoen
eis Gare ass eng international Plattform fir de Wuerentransport
Giddertransport
Wuerentransport
Giddertransport