kee Pluriel
Wortschatz
vocabulaire d'une langue, d'un groupe, d'une personne
vocabulário de uma língua, de um grupo, de uma pessoa
de Linguist huet de Wuertschatz vu verschiddene Sprooche matenee verglach
d' Schoulbicher 1 sinn un de Kanner hire Wuertschatz ugepasst
Vocabulaire
Wuertschatz
Vocabulaire