kee Pluriel
Xenophobie
xénophobie
xenophobia
xenofobia
duerch déi vill Flüchtlinge schéngt d' Xenophobie 1 an der Bevëlkerung zouzehuelen
Friemenhaass
Xenophobie
Friemenhaass