zeitgemäß
actuel à jour approprié d'actualité conforme
modern up-to-date
moderno apropriado atual conforme
eng Kachmaschinn mat Bricketten ass net méi zäitgeméiss
virun 100 Joer war dës Method zäitgeméiss , 1 mee elo ass se iwwerholl
déi al Diesellokomotive sinn ersat ginn, well se net méi zäitgeméiss waren