Zäitpunkten
Zäitpunkte
Zeitpunkt
moment instant
point in time moment
momento altura
mir woussten zu deem Zäitpunkt nach net, wéi schlëmm d' Situatioun 1 wierklech wier
Abléck
Ament
Moment
Zäitpunkt
Abléck
Ament
Moment