Zännrieder
Zahnrad
roue dentée
cogwheel gearwheel
roda dentada
an där aler Mille gëtt d' Kraaft 1 vum Waasser mat hëlzen Zännrieder op d' Millesteng 1 iwwerdroen