Zarinnen
Zarinne
Zarin
tsarine
tsarina
czarina
ech hunn deslescht e Bericht iwwer déi lescht Zarin op der Tëlee gesinn