Zéiflëss
stockender Verkehr
circulation ralentie
slow-moving traffic
trânsito lento
am Beruffstrafick ass dacks Zéifloss op de Stroossen ëm d' Stad 1