Zeitungsfraen
Zeitungsfrae
Zeitungsausträgerin
porteuse de journaux
papergirl paper delivery woman
distribuidora de jornais
bei eis kënnt d' Zeitungsfra 1 schonns moies um véier Auer