zehn
dix
ten
dez
d' Briet 1 ass zéng Millimeter déck
zéng mol zéng ass honnert
10
number
zéng
10