Zéngtercher
Zehn Spielkarte
dix carte à jouer
ten playing card
dez carta de jogar
hien huet meng Zéngtche mat engem Bauer iwwertrompt