kee Singulier
1
Zinsen
intérêts créditeurs, débiteurs
interest credit, debit
juros credores, devedores
vun deenen Zënse gi mir all Joer an d' Vakanz 1
2
Zinssatz
taux d'intérêt
interest (rate)
taxa de juro
wéi vill Zënse gëtt deng Bank der um Spuerkont?
Taux
Zënssaz
2
Zënsen
Taux
Zënssaz