Zentimeter
Zentimeter
centimètre
centimetre
centímetro
mäi lénkst Been ass een Zentimeter méi kuerz ewéi dat rietst