Zentralen
Zentrale
Zentrale
centrale opérationnelle siège opérationnel
switchboard head office headquarters
central operacional sede operacional
bei engem Alarm gëtt d' Zentral 1 vun der Sécherheetsfirma alarméiert
zweemol am Joer hunn d' Gerantë 1 vun all de Filialen eng Reunioun an hirer Zentral