zentralistisch
centraliste de manière centraliste
centralized centrally, in a centralized way
centralista de forma centralista
d' Oppositioun 1 kritiséiert déi zentralistesch Struktur vum Land
déi ganz Verwaltung ass zentralistesch opgebaut