1
zerbrechlich leicht zerbrechend
fragile qui se brise facilement
fragile breakable
frágil que se quebra facilmente
pass op mat där Këscht, et ass elauter zerbriechlecht Geschier dran!
2
verletzlich zartbesaitet
fragile psychologiquement
fragile vulnerable emotionally
frágil psicologicamente
esou direkt kanns de där zerbriechlecher Persoun dat net soen
3
zart schmächtig
fragile chétif physiquement
frail delicate
frágil franzino fisicamente
esou vill Energie hätt ech där zerbriechlecher Perséinchen net zougetraut