hunn
zeréckgeschéckt
transitiv
1
zurückschicken einen Gegenstand
renvoyer réexpédier
to send back to return an item
reenviar recambiar um objeto
d' Gemeng 1 huet mer d' Pabeieren 1 zeréckgeschéckt
2
zurückschicken eine Person
renvoyer faire retourner
to send back a person
fazer voltar recambiar uma pessoa
d' Mamm 1 huet d' Kand 1 bei de Bäcker zeréckgeschéckt , 1 fir nach Bréidercher sichen ze goen
erëmschécken