hunn
zeréckgewénkt
zeréckgewonk
intransitiv
zurückwinken
saluer en retour d'un geste
to wave back
devolver o cumprimento com um aceno
d' Kanner 1 hu mer gewénkt, dunn hunn ech hinnen zeréckgewénkt
erëmwénken
zeréckwénken
erëmwénken