hunn
zerklappt
reflexiv
sich prügeln
se battre se bagarrer
to beat each other up
bater-se andar à pancada
d' Bouwen 1 hunn sech an der Paus zerklappt
sech zerschloen
sech zerklappen
sech zerschloen
zerfachen
EGS