hunn
zerknat
transitiv
zerkauen
mordiller croquer
to bite to chew
mordiscar roer
de Schoulmeeschter vernennt d' Schüler, 1 wann se hir Bläistëfter zerknaen
eisen Hond huet déi déck Schank bal ganz zerknat kritt