hunn
zerknautert
transitiv
zerknittern
chiffonner froisser
to crease to crumple
amarrotar amarfanhar
fal d' Landkaart 1 zesummen, ouni se ze zerknauteren ! 1
vum laange Sëtzen ass deng Jupe ganz zerknautert
knauteren
kniwwelen
knujelen
verknauteren
verkniwwelen
verknujelen
zerkniwwelen
zerknujelen
zerknauteren
knauteren
kniwwelen
knujelen
verknauteren
verkniwwelen
verknujelen
zerkniwwelen
zerknujelen
druddelen