hunn
zerkniwwelt
transitiv
zerknittern zerknüllen
froisser chiffonner
to crumple to crease
amarfanhar amarrotar
zerkniwwel déi Rechnung net, ech brauch se nach!
den Automat huet deen zerkniwwelte Parkticket net geholl
knauteren
kniwwelen
knujelen
verknauteren
verkniwwelen
verknujelen
zerknauteren
zerknujelen
zerkniwwelen
knauteren
kniwwelen
knujelen
verknauteren
verkniwwelen
verknujelen
zerknauteren
zerknujelen
druddelen