hunn
zerkricht
reflexiv
EGS
sich in den Haaren liegen
se faire la guerre se quereller
to be at loggerheads
andar à turra e à massa
déi zwou Famillen zerkrichen sech schonn éiweg