Zerrungen
Zerrunge
Zerrung
élongation claquage
pulled muscle strain
estiramento distensão
den Dokter sot, et wier net esou schlëmm, ech hätt just eng Zerrung