kee Pluriel
Zersetzung
décomposition corrosion
decomposition
decomposição corrosão
bei der Zersetzung vun organeschen Offäll entsti verschidde Gasen