Zerwéiten
Zerwéite
Serviette
serviette (de table)
serviette
guardanapo
elo ass meng Zerwéit mer schonn erëm op de Buedem gefall!
ech hätt alt geduecht, an esou engem deiere Restaurant hätten se stoften Zerwéiten ! 1