sinn
zesummegelaf
intransitiv
1
zusammenlaufen zusammenfließen
s'accumuler liquide
to accumulate to collect liquid
acumular-se líquido
et huet esou gereent, datt d' Waasser 1 mer an de Schong zesummegelaf ass
d' Waasser 1 leeft mer am Mond zesummen ech kann et net erwaarden, fir dat z'iessen
2
zusammenlaufen herbeiströmen
s'attrouper
to gather to converge
acorrer acudir
d' Fra 1 huet esou haart ëm Hëllef geruff, datt d' Leit 1 op der Gaass zesummegelaf sinn