abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
an eiser Stad liewe Leit aus verschiddene Kulturen zesummen
ech hu mech missen zesummen huelen, 1 fir net haart ze laachen
ech hu mer e puer vegetaresch Rezepter am Internet zesumme gesicht 1