hunn
zesummegerechent
transitiv
zusammenrechnen
additionner faire l'addition de
to add up to total
adicionar somar
wa mer all d' Ausgaben 1 zesummerechnen , 1 da komme mer op 1200 Euro
addéieren
zesummenzielen
zesummerechnen
addéieren
zesummenzielen