hunn
zesummegeschäert
transitiv
zusammenscharren zusammenwischen zusammenrechen
amasser en raclant, en ratissant
to rake up to clean up
amontoar juntar raspando, rapando
am Hierscht schäert de Gäertner déi wieleg Blieder ënner de Beem zesummen
wann s de Brout schneits, da schär wannechgelift och d' Grimmelen 1 zesummen ! 1