Zigarettepausen
Zigarettepause
Zigarettenpause
pause cigarette
cigarette break
pausa para um cigarro
ech sinn haut op der Aarbecht emol net derzou komm, eng Zigarettepaus ze maachen