1
aus Ziegel aus Ziegelsteinen
en briques de briques
brick
em tijolos de tijolos
mir hunn déi zille Mauer tëschent der Stuff an der Kichen erausgerappt
2
aus Ziegel aus Dachziegeln
en tuiles de tuiles
tiled
em telhas de telhas
mir hätte gär en zillen Daach op eist neit Haus
ziichten