ziemlich beträchtlich
certain d'une certaine ampleur
considerable relatively large
certo considerável
bei deem doheem ass en zimmlechen Duercherneen
eise Bouf fält mat zimmlecher Sécherheet um Enn vum Joer duerch
relativ