zuckerkrank
diabétique
diabetic
diabético
zockerkrank Patiente mussen drop Uecht ginn, wat se iessen