Zonkmëschen
Zonkmësche
Emberiza cirlus
Zaunammer
bruant zizi
cirl bunting
escrevedeira-de-garganta-preta
wéi laang bréien d' Zonkmëschen 1 ? 1