1
zugänglich erreichbar
accessible où l'on peut accéder
accessible reachable
acessível de acesso fácil
all ëffentlech Gebaier missten zougänglech si fir Leit am Rollstull
accessibel
2
zugänglich verfügbar
accessible consultable
accessible obtainable
acessível consultável
d' Archive 1 si fir d' Allgemengheet 1 zougänglech
esoulaang déi néideg Donnéeën net zougänglech sinn, kënnen d' Experten 1 d' Situatioun 1 net aschätzen
3
zugänglich aufgeschlossen
ouvert d'un abord facile
approachable
acessível aberto tratável
eisen neie Chef ass vill méi zougänglech ewéi deen alen
4
zugänglich verständlich
accessible intelligible
accessible understandable
acessível compreensível
modern Konscht ass schwéier zougänglech fir vill Leit
1
zougänglech
accessibel