hunn
zougeklieft
transitiv
zukleben verschließen
fermer à la colle
to seal by glueing
fechar com cola
wann s de d' Enveloppen 1 net zoukliefs , 1 bezils de manner Porto
zoupechen
zoukliewen
zoupechen